Aanvraagformulier ototol tankpas

Incassant

Ototol B.V.
Gravin Jacobalaan 19
2553 GX Den haag
IBAN: NL67 INGB 07 01 09 3765
BIC: INGBNL2A
Incassant ID: NL61ZZZ272077430000

Betaling inzake:

Incassering:

Autowassen / Tanken, Shopaankopen

Wekelijks

Ondertekening:
Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan de incassant om de betreffende bedragen af te schrijven van de rekening van ondergetekende.

Ototol