Grabbel en win

1 jaar gratis

autowassen

Doe mee en win met onze Ototol eindejaars-actie. Bij een tankbeurt van tenminste 20 liter maakt u kans op 1 jaar lang gratis autowassen! Naast deze geweldige hoofdprijs zitten er nog 10 troostprijzen in de grabbelbox. Dus grabbel en win!

U vindt onze grabbelboxen op de Ototol stations Grootenbroek, Maaspoort, Hambaken. De actie loopt van 16 december t/m 31 december 2019. Doet u mee dan gaat u akkoord met de onderstaande actievoorwaarden. Deelname is gratis en maximaal 1 prijs per deelnemer. Bij elke tankbeurt van minimaal 20 liter mag u weer meedoen.

Actievoorwaarden Ototol grabbelbox winactie

Win een jaar lang kentekenwassen ter waarde van 12x€25,- per maand of één van de 10 troostprijzen; een wasbeurt VIP ter waarde van €12,95

1. Dit is een actie van Ototol
Gildestraat 123, 2671 BV Naaldwijk

2. Deze voorwaarden gelden voor de Ototol grabbelbox actie
U aanvaardt deze voorwaarden door mee te doen aan de deze actie.

3. De actie geldt van 16 december 2019 tot en met 31 december 2019 op de locaties Maaspoort, Grootenbroek en Hambaken.

Ototol Tango Maaspoort
Maaspoortweg 401
5237 MT Den-Bosch

Ototol Shell Grootebroek
Raadhuislaan 25
1613KR Grootebroek

Ototol Total Hambaken
Hambakenweg 3
5231 DA Den Bosch

4. Wat houdt de actie in?
• Elke klant die voor tenminste 20 liter tankt op de deelnemende locaties heeft recht op 1 keer grabbelen in de speciale grabbelbox.
• De grabbelbox is gevuld met 100 ballen. In 1 van de ballen zit de hoofdprijs van 1 jaar gratis autowassen.
• Naast de hoofdprijs van 1 jaar gratis autowassen bevat de grabbelbox 10 ballen met een troostprijs als verrassing.
• Grabbelen gebeurt onder begeleiding van een Ototol medewerker.
• 1 jaar gratis autowassen wordt uitgereikt in de vorm van ons programma kentekenwassen.

5. U kunt deelnemen aan deze actie, als u
18 jaar of ouder bent.

6. Wanneer mag u niet (meer) meedoen met deze actie?
• Als u deelneemt namens een bedrijf.
• Als u onjuiste, onvolledige of misleidende gegevens verstrekt.
• Als u op andere wijze fraude pleegt of probeert te plegen.
• Als u zich niet houdt aan de actievoorwaarden.
• Als u gedrag daar aanleiding toe geeft.

Bij constatering van een van deze gedragingen sluiten we u uit van deelname. U hebt dan ook geen recht op financiële vergoeding.

7. Hoe bepalen wij de winnaars?
De winnaars grabbelen blind in de grabbelbox. Elke bal in de box is gelijk waardoor prijshoudende ballen niet te onderscheiden zijn van andere ballen.

8. Hoe informeren wij de winnaars?
• Deelnemers weten direct of zij gewonnen hebben.
• Eventueel kan gevraagd worden om het grabbelen te filmen om dit filmpje met toestemming op social media te plaatsen.

9. Wat kost deelname?
Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

10. Wie betaalt de kansspelbelasting?
Deze is niet van toepassing.

11. Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?
We gaan vertrouwelijk met uw gegevens om, zoals beschreven in onze privacy- en cookie policy.

12. Voor klachten over deze actie kunt u een e-mail sturen naar info@ototol.nl.
U krijgt binnen 10 werkdagen een reactie.

13. Ototol beslist zelf over situaties die niet in deze actievoorwaarden zijn geregeld

14. Wat geldt er nog meer voor deze voorwaarden?
• Op de relatie tussen Ototol en de deelnemer is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
• Alle correspondentie is in het Nederlands.
• Over de uitslag of de opzet van deze actie wordt niet gecorrespondeerd.
• Ototol gedraagt zich bij deze actie zoals de Gedragscode Promotionele Kansspelen voorschrijft.

Ototol
0