Grabbel en win

mooie prijzen!

Van 8 juli tot 1 september 2022 maakt u kans op mooie prijzen bij Ototol. Naast de hoofdprijzen in de gouden ballen, zijn er nog diverse andere mooie prijzen te grabbelen. Dus grabbel en win!

U vindt onze grabbelboxen op de Ototol stations Peut de Spijk, en Peut Moordrecht. De actie loopt van 8 juli tot 1 september 2022. Doet u mee dan gaat u akkoord met de onderstaande actievoorwaarden. Deelname is gratis en maximaal 1 prijs per deelnemer. Bij elke tankbeurt van minimaal 20 liter mag u weer meedoen.

Actievoorwaarden Ototol grabbelbox winactie

1. Dit is een actie van Ototol

Gildestraat 123, 2671 BV Naaldwijk

2. Deze voorwaarden gelden voor de Ototol grabbelbox actie
U aanvaardt deze voorwaarden door mee te doen aan de deze actie.

3. De actie geldt van 8 juli tot 1 september 2022 op de locaties Spijkenisse en Moordrecht.

Ototol Peut De Spijk
Boyleweg 16
3208 KA Spijkenisse

Ototol Peut Moordrecht
Ambachtweg 40
2841 LZ Moordrecht

4. Wat houdt de actie in?
• Elke klant die voor tenminste 20 liter tankt op de deelnemende locaties heeft recht op 1 keer grabbelen in de speciale grabbelbox.
• De grabbelbox is gevuld met 250 ballen.
• Grabbelen gebeurt onder begeleiding van een Ototol medewerker.
• Alle gekleurde ballen bevatten een prijs, met de Gouden bal heeft u een hoofdprijs. Een witten bal, is helaas geen prijs.

5. U kunt deelnemen aan deze actie, als u
18 jaar of ouder bent.

6. Wanneer mag u niet (meer) meedoen met deze actie?
• Als u deelneemt namens een bedrijf.
• Als u onjuiste, onvolledige of misleidende gegevens verstrekt.
• Als u op andere wijze fraude pleegt of probeert te plegen.
• Als u zich niet houdt aan de actievoorwaarden.
• Als u gedrag daar aanleiding toe geeft.

Bij constatering van een van deze gedragingen sluiten we u uit van deelname. U hebt dan ook geen recht op financiële vergoeding.

7. Hoe bepalen wij de winnaars?
De winnaars grabbelen blind in de grabbelbox. Elke bal in de box is gelijk waardoor prijshoudende ballen niet te onderscheiden zijn van andere ballen.

8. Hoe informeren wij de winnaars?
• Deelnemers weten direct of zij gewonnen hebben.
• Eventueel kan gevraagd worden om het grabbelen te filmen om dit filmpje met toestemming op social media te plaatsen.

9. Wat kost deelname?
Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

10. Wie betaalt de kansspelbelasting?
Deze is niet van toepassing.

11. Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?
We gaan vertrouwelijk met uw gegevens om, zoals beschreven in onze privacy- en cookie policy.

12. Voor klachten over deze actie kunt u een e-mail sturen naar info@ototol.nl.
U krijgt binnen 10 werkdagen een reactie.

13. Ototol beslist zelf over situaties die niet in deze actievoorwaarden zijn geregeld

14. Wat geldt er nog meer voor deze voorwaarden?
• Op de relatie tussen Ototol en de deelnemer is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
• Alle correspondentie is in het Nederlands.
• Over de uitslag of de opzet van deze actie wordt niet gecorrespondeerd.
• Ototol gedraagt zich bij deze actie zoals de Gedragscode Promotionele Kansspelen voorschrijft.

Ototol